Adventní výzva

především těm, kdo se narodili do svobody

Pridat.eu[ Svůj podpis můžete přidat ZDE ]

Tato výzva vznikla v Kolegiu Paměti národa krátce po 17. listopadu 2015. Reaguje na události, k nimž v posledních měsících dochází nejen v Praze a naší zemi, ale po celé Evropě. Varuje před zneužitím obav z uprchlické krize, situace v Rusku a z rozdělení naší společnosti. Prvními signatáři se stali českoslovenští veteráni druhé světové války, odbojáři, přeživší oběti holokaustu, bývalí političtí vězni a disidenti z doby komunistické totality. Prohlášení Adventní výzvy považují za postoj. Její text není návodem, jak se má mezinárodní situace řešit, ale jakých idejí bychom se měli při hledání řešení přidržet. Autoři žádají každého, kdo s výzvou souhlasí, aby se pod ni připojil svým jménem. Děkujeme.

My, kdo jsme podepsáni pod touto výzvou,

varujeme před nebezpečím, kterému je naše společnost vystavena. Opět nás nejen okolnosti, ale i falešní vůdci rozdělují na dva tábory stojící proti sobě. Cílem naší výzvy je varovat před opakováním toho, co jsme prožili ve 20. století, a relativizováním hodnot, za které bojovali, trpěli a umírali naši blízcí a přátelé.

Se znepokojením sledujeme nenávist, agresivitu a fašizující tendence nemalé části společnosti. Jsme znechuceni davovostí těch, kdo propadají vzteklému nacionalismu, provolávají hesla „Čechy Čechům“, „Smrt kolaborantům“ a nosí šibenice nad hlavami na znamení pomsty. Tito lidé se prohlašují za vlastence. Skutečné vlastenectví je však spojeno s humanistickou tradicí T. G. Masaryka, s úctou k demokracii a svobodě, kterou si tento národ vybojoval v obou světových válkách a v období komunistické totality.

Neumíme zastavit migraci. Lidé hledající bezpečí a lepší život se vydávají na cesty a prosí o pomoc. Známe to z doby před druhou světovou válkou, během ní i po ní. Apelujeme na vás všechny, abyste zachovávali humanistické postoje: být nablízku trpícím a snažit se jim pomoci. Nelze vyloučit, že s uprchlíky přicházejí do Evropy i nepřátelé a zločinci, kteří chtějí zneužít naši pohostinnost. Prověřovat migranty je sice složité, ale možné. Apelujeme na představitele EU, aby jednali rychle a s úctou k lidskému životu. Vyzýváme politiky, aby naši zemi neizolovali, ale hledali s našimi spojenci účinné řešení uprchlické krize a čelili hrozbám teroristických útoků. Ovšemže si nepřejeme v Evropě zavádění práva šaría. Ovšemže požadujeme od těch, komu nabízíme azyl, aby přijali za své respekt a úctu ke svobodě druhého.

Vyzýváme politiky, aby nezavírali oči před anexí cizích území a jiným porušováním mezinárodního práva. Varujeme před ruským nacionalismem, propagandou a znevažováním vítězství nad komunismem.

Braňme se populistům, kteří navádějí k násilí a netoleranci. Nenechme si vnutit naruby převrácené vlastenectví a nacionalismus. Advent je podle křesťanské tradice dobou očekávání a naděje. Terorismu, násilí a demagogii dokážeme čelit tehdy, vrátíme-li se k hodnotám, které náš národ učinily významným – k obraně základních lidských práv, svobody a demokracie.

Kolegium Paměti národa

Jan Dobrovský, předseda Kolegia Paměti národa
Mikuláš Kroupa, zakladatel a ředitel Post Bellum
Martin Kroupa, člen správní rady Post Bellum
Jan Polouček, provozní ředitel Post Bellum
Vít Makarius, člen správní rady Post BellumNepodléhejte nenávisti a falešným vůdcům, hlásá Adventní výzva
Jak podepsat Adventní výzvu
Nepochopitelná adventní výzva
Adventní výzva varuje před fašizací české společnosti. Za den ji podepsalo přes tisíc lidí
Ovčáček: Autoři Adventní výzvy vyhrožují za projevení názoru
Adventní výzva je podle všeho jen další provokace americké ambasády a havloidních zaprodanců
Ze sjednocování národa mám strach, začíná to vždycky nenápadně

0