O neplatnosti posledního volebního Sněmu KPV ČR


Pridat.eu

V prosinci minulého roku se, bez většího zájmu sdělovacích prostředků i veřejnosti, konal Sněm Konfederace politických vězňů. Ten mimo jiné odsouhlasil nové stanovy. Teď vyšlo najevo, že sněm nebyl usnášeníschopný a že tedy vůbec neměl pokračovat.

Aby se to nikdy neopakovaloNení to zdaleka poprvé, co KPV má vadu na kráse. Na schůzi pobočky č.51 Přerov 23.2.2016 bylo například znovu konstatováno, že "nejsou plně uznávány Stanovy, co se týče rozhodování členů pobočky o tom, koho chtějí mít za člena a koho ne. Toto je v přímé návaznosti na dosud nevyjasněné stanovisko ústředí k osobě Vl.Hučína, kdy ústředí na dotazy novinářů ohledně jeho členství vždy odpovídá negativně. Pobočka však o tom nebyla nikdy a nikým informována! Přitom Vladimír Hučín, veterán III. odboje, je plnoprávným členem pobočky, platí členské příspěvky, zúčastňuje se všech akcí města a v zastupování pobočky, jako její místopředseda, je Magistrátem města Přerova plně respektován!"

Na naší pobočce KPV v Přerově bylo jednomyslně odhlasováno, že zprávu o neplatnosti posledního volebního sněmu KPV ČR je nutno zveřejnit. Věc se dostala tak daleko, že byla několika pobočkami podána žaloba (viz příloha na konci této stránky). Tímto Sněmem přijaté stanovy tudíž stále nebyly schváleny a jsou pouze v projednávání do té doby, než bude podle Stanov platných od roku 2012 svolán nový Sněm, který rozhodne o jejich dalším osudu.


Konfederace politických vězňů
Zpráva ze zasedání ÚRK KPV ČR

ÚRK se na svém dnešním zasedání zabývala stížností poboček č. 10 - Domažlice, 15 – Praha, 18 – Třebíč, 26 – Klatovy, 48 – Plzeň, 78 - Břeclav. Z časových důvodů jsme se zabývaly především otázkou právoplatnosti Sněmu, konaného dne 2.prosince 2015.

Z dostupných materiálů (zpráva mandátové komise) bylo zjištěno, že se Sněmu zúčastnilo 471 členů, kolik bylo fyzicky přítomných a kolik členů bylo zastoupeno pověřovacími lístky, se nepodařilo zjistit. Neměly jsme k dispozici ani seznam členů pro registraci. Vyjdeme-li z počtu odebraných známek v roce 2015 (1980) a počtu odebraných známek pro rok 2016 (1530), počet účastníků Sněmu podle mandátové komise (471) nedosahuje 50% členů.

Sněm tedy nebyl usnášeníschopný, jednání mělo být ukončeno a svolán Sněm nový na pozdější dobu (část A – jednací řád – kap. II, článek 6, bod 6 Jednacího a hlasovacího řádu).

V zápise mandátové komise se chybně uvádí počet delegátů, nikoli členů.

Delegáty nikdo nedelegoval.

V protokolech o hlasování jsou chyby, např. hlasování o zprávě ÚRK se ve skutečnosti neopakovalo, na hlasování o programovém prohlášení nemohlo být přítomno 250 hlasů, ledaže by hlasovaly především pověřovací lístky, fyzicky přítomných bylo pár lidí.

I kdyby Sněm byl platný, předsednictvo by nebylo zvoleno, pouze několik kandidátů, kteří splňují podmínku 50% platných hlasů (JHŘ část B – hlasovací řádek 9, bod 4).

S ohledem na tyto skutečnosti považujeme za zbytečné zjišťovat, kdy a komu byla poslána pozvánka apod.

V ostatních bodech stížnosti se v podstatě ztotožňujeme se stanoviskem předsedkyně ÚRK A. Honové, které přikládáme v příloze. A. Honová se pro nemoc nemohla zasedání v Praze zúčastnit.

Ze zasedání se pro nemoc v rodině omlouvají Libuše Jůzová a Václav Růžička.

Závěr

Podle našeho názoru je Sněm neplatný. Je nutné svolat předsednictvo právoplatně zvolené na Sněmu v roce 2013 a připravit a svolat nový Sněm, nejlépe pro jednoduchost podle dosud platných Stanov z roku 2012.

    Honová v.r.
    Milena Blatná v.r.
    Vl. Zenáhlíková v.r.

V Praze 19. ledna 2016Zvolení představitelé Konfederace politických vězňů ČR po X. sněmu KPV ČR (11. a 12. října 2011 v Olomouci)
Varování před nekalými aktivitami předsednictva KPV ČR
Odpověď ve věci vyloučení Františka Přesličky z řad KPV
Odpověď na hanebnou provokaci vedení Konfederace politických vězňů ČR
Pryč s tou rudou carevnou. Vězni komunismu se bouří proti šéfce
Kavalírová popřela členství v režimních organizacích. Důkaz mluví proti ní
MUDr. Naděžda Kavalírová jako důkaz, že pod svícnem je největší tma
Bývalá politická vězeňkyně Naděžda Kavalírová je v radě ÚSTR. Senátorům ČSSD za to patří dík
● Čestná občanka Prahy 2 a Prahy 4

PřílohaVelikost
zaloba-na-KPV-24-2-2016.pdf1.17 MB
0