Standa Devátý oceněn!

Standa Devátý oceněn!

Pridat.euPřipomeňme si: Stanislav Devátý a Vladimír Hučín při jednání Ústavního soudu 22.3.2006. Foto Martin Vadas.

Za soustavnou a dlouhodobou protikomunistickou činnost vykonávanou v rámci nezávislých politických iniciativ, za autorství a rozšiřování petic, prohlášení a otevřených dopisů požadujících dodržování základních lidských práv a svobod, za udržování kontaktů se zahraničím za účelem vzájemné spolupráce, podpory a výměny informací o politickém dění v Polsku a Československu byl pamětní dekret ministra a odznak účastníka III. odboje udělen panu Stanislavu Devátému.odznak účastníka III. odboje

K zaslouženému ocenění JUDr. Devátému blahopřejeme a za jeho statečnost děkujeme.

Při slavnostním ceremoniálu na Ministerstvu obrany bylo 22.listopadu předáno 45 nových osvědčení o účasti v odboji a odporu proti komunismu.

Stanislav Devátý: "Máte strach jen tehdy, než uděláte první krok. Jakmile ho uděláte, strach pomine."

Od počátku platnosti zákona bylo doposud evidováno 4593 žádostí, rozhodnuto bylo 83,6%, z toho kladně 30,6% (=25.6% z podaných žádostí), navíc byl 87 osobám přiznán statut válečného veterána.


VIDEO: Stanislav Devátý v ilegalitě
1:17 Samozřejmě je to jiná doba, je to o něčem jiném, ale když jsem třeba hájil Vladimíra Hučína, tak to si teda moc s dřívějším systémem prostě nezadalo... Teda jako opravdu, co si tam dovolili prostě policajti, tak to si nedovolili ani komunisti. Opravdu, v kauze Hučína to bylo docela husté.

Disident, který zmizel
Stanislav Devátý v ilegalitě
Když mě chcete, tak si mě odneste
Byla to šílená doba
Rozhodl bych se stejně
Nechci se bát budoucnosti
Rekonstrukce událostí listopadu 1989
Historie vzniku BIS
Čuba byl kůň Sovětů a Zeman se s ním kamarádil už tehdy
Hlavně jít k volbám a nedovolit estébákům a komunistům všeho druhu návrat k moci
Na návštěvě u Toman, Devátý & partneři


VIDEO: stanislav Devátý Film nr.1 z cyklu wywiady z twórcami ruchu Solidarności-Polsko-Czesko-Słowackiej

TOTALITAmedailonky osob vyznamenaných 22. listopadu 2016 (434Kb)
Seznam osob, kterým bylo vydáno osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunistickému režimu - stav k 1. 9. 2016
Informace o naplňování zákona č. 262/2011 Sb. - ÚSTR
Informace o naplňování zákona č. 262/2011 Sb. - ABS
zákon č. 262/2011 Sb.
Obrana ocenila protikomunistické odbojáře
Dalších 45 protikomunistických bojovníků dnes obdrželo osvědčení za účast ve třetím odboji
♡ kniha z mezinárodní konference Zločiny komunistických režimů
♡ kniha Lidská práva
♡ prezentace Procesy v období komunismu
♡ prezentace Komunismus v Československu 1921-1989
♡ prezentace Lidská práva a svobody
♡ prezentace Protikomunistický odboj padesátá léta
♡ Prezentace Uranové doly v Československu po roce 1945

0