Politický azyl pro Vladimira Luzgina

Politický azyl pro Vladimira Luzgina

Ilustrační foto: Vladimir Kazaněvsky - Ruští lidé.

Otevřený dopis ministru vnitra Milanu Chovancovi

Pridat.eu

Minitr vnitra Milan Chovanec
Na vědomí: veřejnost, tisk

Konzervativní strana ČR

    "Pokud nemůžeš udělat svou vlast dobrou zemí, udělej dobrou zemi svou vlastí."
    (Vladimir Luzgin)

Vážený pane ministře,

jak jsme se dozvěděli z otevřených zdrojů, o politický azyl v České republice požádal občan Ruské federace pan Vladimir Luzgin. Soudy Ruské federace byl pan Luzgin odsouzen k vysoké pokutě (ve výši přibližně šestiměsíční průměrné mzdy v Ruské federaci) za to, že na sociální síti publikoval text obsahující tvrzení, že 2. světovou válku rozpoutal spolu s nacistickým Německem také Svaz sovětských socialistických republik (SSSR).

  1. Pan Luzgin byl odsouzen za projevení názoru na historickou událost. Ponechme stranou otázku propagace totalitních režimů či ideologií, popř. popírání jejich zločinů, která je sporná nejméně v tom, jak je s ní v České republice prakticky nakládáno (nepochopitelně a neoprávněně nerovný pohled na nacismus - nacionální socialismus - a komunismus - internacionální socialismus). V tomto případě považujeme za zcela nepochybné, že i kdyby se pan Luzgin zcela mýlil, neměl být nikdy ani souzen. Již samotné pohnání před soud považujeme za fatální porušení jeho svobody slova ze strany orgánů Ruské federace.
  2. Pan Luzgin však navíc v tomto případě neuvedl nic než historický fakt plynoucí z aplikace dnes známého, v dané době tajného, dodatku Molotov-Ribbentropova paktu. Poté, co 1. září 1939 zaútočilo Německo, napadl Polsko na jeho základě 17. září 1939 také SSSR. Oba agresoři si pak Polsko po jeho porážce rozdělili. SSSR nato vojensky napadl Finsko a anektoval Estonsko, Lotyšsko a Litvu. Rumunsko bylo nátlakem přinuceno postoupit SSSR Besarábii, ze které byla vytvořena součást SSSR - Moldavská sovětská socialistická republika. Neradi opakujeme obecně známé skutečnosti, ale domníváme se, že v daném případě je to nezbytné.
  3. Pan Luzgin mimoděk, zato však výmluvně, připomíná každému, kdo se v rámci kritických úvah o situaci České republiky (či Západu obecně) v nějakém smyslu inspiruje současným režimem Ruské federace, jaký je skutečný stav věcí.

Uvědomujeme si, vážený pane ministře, že z otevřených zdrojů nelze mít dostatečně detailní znalost celého případu, ale dovolujeme si Vás naléhavě vyzvat, abyste, s ohledem na výše uvedené body, v tomto případě využil všech svých možností a dohlédl na korektnost procesu posouzení žádosti o politický azyl, aby tak byly zcela vyloučeny jakékoli případné vnější tlaky usilující o zamítnutí žádosti.

Děkujeme.

Za Konzervativní stranu

Jan Kubalčík, místopředseda
Tomáš Müller, kancléřKolik stojí říct, že Sověti napadli Polsko? V Rusku 200 tisíc rublů
Kvůli sdílení článku srovnávajícího Stalina s Hitlerem musel utéct z Ruska.
Dělník z Uralu žádá o azyl v Česku
Hitler a Stalin si rozdělili Východní Evropu
Sovětsko-německý pakt o neútočení a přátelství
Na paktu Ribbentrop-Molotov nebylo nic špatného, prohlásil Putin
Truly bizarre decision over web post about invasion of Poland in 1939
Legal Case of the Week: Vladimir Luzgin

0