Zpráva z jednání na MFČR ve věci navrácení rekreačního střediska Smilovice zpět Konfederaci politických vězňů ČR

Zpráva z jednání na MFČR ve věci navrácení rekreačního střediska Smilovice zpět Konfederaci politických vězňů ČR

Pridat.euČlenové KPV protestují proti zničení jejich spolku [plakátky jsou ZDE].

Podávám Vám tímto stručnou informaci o průběhu a důležitých zjištěních z tohoto jednání.

Jednání se za KPV ČR účastnili sestra Milena Blatná, JUDr. Vilém Fránek, bratři František Wiendl, Pavel Horák a Jiří Kubík. Ministryně financí se z jednání omluvila, neboť byla odvolána premiérem Babišem. Jednání za ni vedl její náměstek, do jehož kompetence spadají i právní a majetkové záležitosti, Ondřej Landa, za přítomnosti dvou zástupkyň GFŘ ČR a další právník Ministerstva financí.

Setkání se uskutečnilo na podnět členů KPV ČR, kteří usilují o zachování činnosti KPV ČR a navrácení rekreačního střediska KPV ČR Smilovice.

Pan JUDr. Vilém Fránek podal v úvodu obsáhlou právní analýzu vzniklé situace a informoval o možných právních krocích ze strany členů KPV ČR.

Poté jsem vystoupil já a snažil jsem se osvětlit druhé straně příčiny ztráty našeho společného majetku. Označil jsem jako hlavní viníky současné krize v KPV ČR nelegální Předsednictvo KPV ČR v čele s Žídkem a Šedivým a domnívám se, že hlavním aktérem této defraudace byla Blanka Matějíčková - zaměstnankyně Ústředí KPV ČR. Tito lidé bez vědomí členské základny darovali veškerý náš majetek zdarma hotelu Vltava, tedy GFŘ ČR.

Další diskutující argumentovali i Stanovami spolku z roku 2017, citace:
Odst. XI. PŘEDSEDNICTVO, ČL. 9, ODST. e) - "rozhodovat o majetku a peněžních prostředcích ... jejichž hodnota v jednotlivých případech nepřesahuje měsíčně částku 100.000,- Kč bez souhlasu SD.
Konec citace. Naše RS Smilovice má mnohamilionovou hodnotu!!! Darovací smlouvu v rozporu s jejich vlastními Stanovami tajně s GFŘ podepsali Žídek a Šedivý.

Na mou otázku, kdo vlastně inicioval předání našeho majetku, RS Smilovice zdarma na GFŘ, mi pracovnice GFŘ řekla, cituji: "Můžete si být jistí, že to nikdo z Generálního finančního ředitelství ani Ministerstva financí nebyl." !!!!!

RS SMILOVICE NÁM TAJNĚ ZPRONEVĚŘILI: BLANKA MATĚJÍČKOVÁ, LEOŠ ŽÍDEK a FRANTIŠEK ŠEDIVÝ.

Závěr:

  • Podle vyjádření zástupců MFČR a GFŘ ČR, není a ani nebude žádná ochota tento "náš majetek" konfederaci KPV ČR vrátit. Sice chápou morální aspekty, ale argumentují tím, že prakticky není komu majetek KPV ČR vrátit, protože nemáme žádné legitimní vedení ani statutární zástupce.
  • V KPV panuje bezvládí. A blíží se řízený rozpad a likvidace našeho spolku.
  • Za naší skupinu členů KPV ČR, kteří usilují o zachování činnosti KPV ČR, tedy podáváme prostřednictvím právního zástupce další žalobu a budeme usilovat o vrácení rekreačního střediska Smilovice zpět celé členské základně KPV ČR.

Můj názor:
Většina Vás členů KPV ČR nejeví žádný zájem o krizi ve spolku.
Jste apatičtí a je Vám jedno, že vás Matějíčková a spol. podvádějí, okrádají o milionové částky, že vám zpronevěřili veškerý majetek.
Neumíte vystoupit, třeba i písemně, neumíte protestovat.
Po letech Vašeho odhodlaného boje proti bezpráví, proti komunistické zvůli, roky věznění a utrpení celých rodin jste rezignovali na hodnoty demokracie a svobody.
Jste smíření s úpadkem morálky, úpadkem svědomí a likvidací vašeho společenství bývalých muklů.

Pavel Horák, účastník schůzky.
Leo Žídek, František Šedivý a Ing. Blanka Matějíčková
Jak je vůbec možné, že TŘI lidé drží pod krkem celou Konfederaci?


0