Vyznamenání za špinavou práci?


Pridat.eu Když před lety vyšla kniha Jiřího Růžka "V labyrintu zpravodajských služeb", tak jsem se nestačil divit jakých lživých tvrzení je tento nechvalně známý bývalý ředitel BIS schopen. Nemohu nezmínit např. str. 196, kde Růžek popisuje, jak byly pracovníky ÚOOZ na místním hřbitově nedaleko mého bydliště nalezeny moje rozbušky, třaskaviny a chemikálie. A to všechno je v této knize dáváno do souvislosti s výbuchy, které dle Růžka nesly můj rukopis a byly v Přerově mnou prováděny. Ano, i takového svinstva byl nohsled gen. Radovana Procházky schopen. Dnes se ale na tuto knihu dívám spíše pragmaticky. Jednak je to důkaz toho, čeho byl tehdejší ředitel BIS Jiří Růžek spolu se svým kumpánem gen.Radovanem Procházkou schopen, a to ještě před tím, než je v r. 2003 i tehdejší vládnoucí garnitura v tichosti po několika excesech odstranila. V knize mě zaujala i fotografie, kde je vyfoceno pět vedoucích pracovníků BIS a to: Petr Zeman, František Stárek, Jan Princ, Jiří Lang a Jaroslav Jíra. Fotografie byla pořízena při jejich vyznamenávání v době, kdy se připravovalo moje odstranění z BIS a zatčení. Zde je nutno zdůraznit, že všichni jmenovaní byli do příprav na mé odstranění z BIS a následné zatčení osobně zainteresování a u některých to lze v případě potřeby přímo doložit jejich svědeckými výpověďmi - tedy listinnými důkazy s jejich podpisy. Tyto písemnosti se staly součástí mé obžaloby ze 7(!) trestných činů. Určitě si někteří z nich dnes uvědomují, že byli využiti jako užiteční idioti a nejsou rádi, že jejich hanebné aktivity jsou zveřejňovány. Jim šlo především o udržení se na lukrativních pozicích, které by jinak v řádně fungující tajné službě nikdy nezískali.KSČM Ale je také nutno zmínit, že to vše stálo hodně peněz z kapes daňových poplatníků, a že jmenovaní především přispěli k tomu, že se nemohlo pokračovat alespoň v monitorování trestné činnosti KSČM po listopadu 1989. Jim nevadilo, že se na vedoucí místa ve státní správě po nástupu ČSSD v čele s Milošem Zemanem dostávají komunističtí exponenti, že bezpečnostní prověrky jsou v mnoha případech podvodem a že se nepřihlíží k mnoha dalším bezpečnostním rizikům. Z tohoto úhlu pohledu je dobré, že tato kniha vyšla, neboť je to jeden z mnoha důkazů toho, co se dělo po nástupu ČSSD a Miloše Zemana k moci. V závěru Růžkovy knihy je chvalořečení od bývalého pracovníka BIS Jana Schneidera, který za své servilní postoje k Miloši Zemanovi a jeho skvadře dostal dokonce státní vyznamenání od Miloše Zemana... a to už snad netřeba ani komentovat. Vladimír Hučín
Připomeňme si:Před mým zatčením docházelo k opakovaným zpravodajským kontaktům KPV s nejvyššími představiteli BISJiří Růžek se podílel na vykonstruovaném obvinění nejen na Hučína, ale i HrubantaRůžek neodpověděl na dotaz, zda existují důkazy o tom, že Hučín chystal teroristický čin.Jiří Růžek dodnes nedokázal objasnit zájem bývalé StB o jeho službyRůžek zachránil komunisty před obrovským skandálemRůžek založil v r. 1995 firmu SUDA.Tehdy byl ředitelem BIS a jako takový žádné obchodní firmy neměl vůbec zakládat.
0