Zemřel ochránce komunistických zločinců Petr Uhl... a jak jsem ho znal já

Zemřel ochránce komunistických zločinců Petr Uhl... a jak jsem ho znal já
Pridat.eu"Být levicově zaměřen svědčí o výši intelektu v určitých kruzích. Tyto intelektuály nazýval již Lenin užitečnými idioty"
/z diskuse na militaria.cz/. Ilustrační foto.

[ DOPLNĚNO ]   Dne 1.prosince bylo v mediích ohlášeno, že zemřel Ing. Petr Uhl, který zde byl prezentován jako významný ochránce lidských práv a politický vězeň. Já jsem si ale okamžitě vybavil články, které Petr Uhl napsal s cílem mě co nejvíce poškodit. Opět jsem si přečetl např. jeho výtvor v Právu pod nadpisem: "Souzen je nejen Hučín, ale i BIS" (viz příloha na konci stránky). Už v období, kdy jsem pracoval jako důstojník u FBIS a později v BIS, jsem se opakovaně dostával k informacím, že Petr Uhl měl jako vězeň nadstandartní výhody ve vězení, byl to až fanatický marxista, vyznával trockismus a v r. 1969 byl u zrodu seskupení Hnutí revoluční mládeže, které je považováno za krajně levicovou organizaci. V průběhu svého působení v BIS jsem se v rámci svého operativního zaměření do jisté míry zajímal o osobu Petra Uhla a zjistil jsem, že ve výkonu trestu spolupracoval s odborem vnitřní bezpečnosti a že měl značný zájem o zničení svého spisového materiálu. Já jsem byl v polovině r. 1984 eskortován z vyšetřovací vazby StB v Ostravě do NVÚ Minkovice (byl to můj již třetí trest od r. 1971). Zde jsem byl po tzv. "přibyláku" zařazen na oddíl G. Tam byl mimo jiné i jistý Jaroslav Růžička (za § 109 - opakovaný pokus o nelegální přechod hranic). On byl přeřazen z Mírova za to, že napadl spoluvězně a ještě za nějaké další prohřešky. No a já byl s tímto odsouzeným na "cimře". Někdy na podzim jsem s Růžičkou a s několika dalšími spoluvězni rozvedl řeč na téma Charta 77 apod. Růžička ale nechtěl o Chartě 77 ani slyšet. Po mém dotazu co proti ní má, nahlas před všemi sdělil, že měl s jedním takovým chartistou na Mírově problém. Já se o tento jeho problém zajímal a on mi sdělil, že tam byl s odsouzeným, který se jmenoval Petr Uhl. Uhl prý vychvaloval Che Guevaru(!), Marxe a další. Růžička byl tenkrát asi nějak špatně naladěn a řekl Uhlovi, ať přestane Guevaru, Marxe a podobné vychvalovat. Uhl nepřestal a tak ho Růžička udeřil. Uhl prý spadl na zem a lehce krvácel z nosu. Věc se řešila "bezpečáky" NVÚ. K tomu byl Růžička obviněn ještě z nějaké přípravy na útěk, což prý byl nesmysl a účelová konstrukce Petra Uhla. Dle Růžičky měl Uhl mnohé úlevy a nadstandartní možnosti, byl dokonce ve výkonu trestu hodnocen jako "vzorný odsouzený", což ale potvrzovali i jiní odsouzení, a nikdy po výkonu trestu nedostal ochranný dohled. Po r. 1989 jsem byl Konfederací politických vězňů (KPV) doporučen k práci u FBIS. Já bych si Petra Uhla nevšímal, ale už tenkrát jsem se dostával k informacím, že Petr Uhl se svým vlivem snaží hanět KPV a u bývalých politických vězňů měl velmi špatnou pověst. Později jsem při své operativní činnosti, především v rámci levicového extrémismu, postupně získával informace o tom, že Uhl je v kontaktu s bývalým důstojníkem StB Ludvíkem Zifčákem. Tyto jejich schůzky byly vždy dobře maskovány a proběhly i na území Karlovy Studánky v Jeseníku. Ovšem jeho kontakty a aktivity s levicovými extrémisty po listopadu 1989 byly prokazatelné a je nutno si položit otázku jaká byla skutečná role Petra Uhla v rámci 17.listopadu 1989. Já se domnívám, že se k jeho osobě ani zdaleka neřeklo vše a že je i zájem, aby se toto téma raději neprobíralo. Například v druhé polovině 90.let byl Petr Uhl opakovaně přítomen jednání v Ostravě-Porubě na zámku levicového extrémisty a spolupracovníka StB a KGB Epanastatise Prusalise. Za pomoci agenturního monitorování těchto kontaktů byl na tomto zámku zjištěn opakovaně i tehdejší premiér Miloš Zeman. Už tenkrát byla obava z těchto a podobných zpráv. K moci se dostávala ČSSD a hrozilo nebezpečí, že např. jeden z vedoucích pracovníků BIS Jan Princ prozrazuje Petrovi Uhlovi informace o mém zjištění, že se tento pohybuje v prostředí levicového extrémismu a osob pracujících pro ruské tajné služby. To byl také jeden z důvodů proč jsem odmítl vydat vedení BIS své zdroje i za cenu zatčení. Není to o mně, ale o násPředevším po zjištění, že zámek E. Prusalise navštěvuje Miloš Zeman, jsem se dostával v BIS do problémů. Nejprve mi bylo stále častěji vyčítáno, že mám zbytkové tresty, že veřejně sympatizuji s odbojovou činností bratří Mašínů a tak pod. To už ale bylo období, kdy v Přerově začaly doposud neobjasněné bombové útoky a KSČm a další levicoví extrémisté mě z těchto činů obviňovali. Tato aktivita byla osnována z prostředí tiskovin jako je např. Nové Bruntálsko, které bylo redigováno bývalým důstojníkem StB Ludvíkem Zifčákem a komunistickým extrémistou Epanastatisem Prusalisem. Bylo všeobecně známo, že jsem musel po listopadu 1989 procházet desítkami rehabilitačních procesů, a to především ve věci tak zvaných zbytkových trestů. Tenkrát ještě nebyl Zákon o 3.odboji a já měl několik zbytkových trestů např. za nedovolené ozbrojování, útoky na agenty StB a za další činy. I LOVE MASINUž tenkrát jsem veřejně vyjadřoval podporu odbojové činnosti skupině bratří Mašínů, Milanovi Paumerovi a dalším. To vzbudilo u celé řady disidentů vůči mé osobě odpor, který se vystupňoval po nástupu Miloše Zemana do funkce premiéra ČR. Před mým zatčením v r. 2001 se Petr Uhl opakovaně pokoušel zpochybňovat moji osobu s tím, že jsem terorista, a že se netajím podporou bratří Mašínů. Po mém vazebním uvěznění započal psát do medií dehonestující články o mé osobě, spojil se v tomto směru s bývalým funkcionářem KSČ a později chartistou Ing. Tomášem Hradílkem a neustále intrikoval. Petr Uhl také před mým zatčením v r. 2001 významně napomáhal k neobjasnění několika závažných trestných činů, které po listopadu 1989 spáchali členové KSČm s vazbami na ruské tajné služby, a které by mohly být důvodem k tomu, že by KSČm byla přinejmenším pozastavena činnost. Po mém zatčení se tento extrémní levičák začal výrazně zajímat o moji osobu, radoval se, stejně jako Jaroslav Bašta a další levičáci spolu s komunisty, z mého zatčení a psal i články s cílem, mě dehonestovat. Při jednom pokusu o můj výslech ve vazbě na Pankráci mi pracovníci ÚUOZ sdělovali informace, že disidenti, jako např. Petr Uhl, vyjadřují přesvědčení, že patřím za mříže, a že moje činnost byl terorismus a tak podobně. Dokonce jako důkaz mi ukazovali nějaké prohlášení z medií. Petr Uhl šel až tak daleko, že v Právu dokonce zpochybnil význam a smysl Ústavního soudu ČR, a to především z toho důvodu, že moji odbojovou činnost uznal jako odboj proti komunismu. Petr Uhl byl tenkrát z výroku ÚS jako smyslů zbavený. Ano, uznávám, že mohu být v hodnocení jmenovaného označen jako podjatý, neboť Petr Uhl měl zájem na tom, aby moje odbojová činnost nebyla uznána, měl zájem o moji dehonestaci o čemž svědčí mimo jiné i jeho komentáře v mediích k mé osobě. Co však považuji za nejzávažnější je to, že tento marxista se snažil o mé co nejdelší uvěznění a projevoval, spolu s dalšími, obavy z mého propuštění z vyšetřovací vazby. Naposledy jsem viděl Petra Uhla před pár lety u Vrchního soudu v Olomouci, kde jsem byl ve věci mé žaloby na bývalého funkcionáře KSČ a později chartistu Ing. Tomáše Hradílka, který za podpory bývalého prezidenta Ing. Václava Klause v mediích tvrdil, že jsem pachatelem série bombových útoků, že jsem terorista a že moje odbojová činnost byla ryze kriminální povahy. Petr Uhl, ač ve zjevně nedobrém zdravotním stavu, se s berličkou k tomuto soudu přibelhal s tím, aby podpořil bývalého komunistického funkcionáře v jeho lživém, bezdůkazném tvrzení. A nakonec něco k odlehčení. Při posledním soudním líčení u Vrchního soudu v Olomouci došlo i k poněkud komické situaci. Jedna statečná paní si dovolila Petra Uhla vyfotit. On na to reagoval jako pominutý s tím, aby byla okamžitě ze soudní síně vykázána. A stalo se! Petr Uhl, který na tento soud přijel podpořit funkcionáře KSČ Ing. T. Hradílka, byl u tohoto soudního stání již zjevně ve špatném zdravotním stavu, ale i tak ho tato paní vyhodnotila na první pohled jako "ztělesnění ďábla". Někteří přítomní, kteří mě přijeli podpořit, vyjadřovali po tom všem, co se mi Petr Uhl naprováděl, obdiv s tím, že se ovládám a že ho nepraštím. Já odpověděl, že bude lepší, když Uhl i s Hradílkem budou ještě nějaký čas živí a že třeba ještě kápnou božskou. Také jsem se dříve domníval, že Petr Uhl si, tak jako celá řada disidentů, podá žádost o uznání ve věci protikomunistického odporu a že se při této příležitosti mnohé objasní a já že do tohoto problému vstoupím. Nestalo se tak, neboť on dobře věděl, co by se na něj mohlo při této příležitosti vyvalit z minulosti a tak vypustil nějaký účelový názor, že mu to nestojí za to. Já tedy na základě svých zkušeností rozhodně za Petra Uhla netruchlím a všem, které jeho úmrtí zajímá, doporučuji, aby se s jeho osobou důkladně seznámili. Vladimír Hučín
VIDEO: monolog revolucionáře
Seznam článků PUArchiv článků PU na aktualne.czPU hovoří s Ivanem ŠternemŘeditel BIS Jiří Lang alias "Špalík" a levicový extrémista Petr UhlÚstavní soud uznal třídní bojDotaz Ústavnímu soudufoto a video z posledního rozloučení

0