Varování před Jiřím Langem, který je stále ředitelem Národního bezpečnostního úřadu ČR


Pridat.eu Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) stále vede Jiří Lang. A to i přesto, že jeho osoba byla přímo zaangažována v několika ostudných kauzách. To lze vysvětlit jen tím, že se tento opakovaně zprofanovaný někdejší ředitel BIS, a nyní stále ředitel NBÚ, na těchto pozicích drží jen díky účelově použitému zákonu o utajovaných skutečnostech/informacích. Jiří LangNedávno jsem se dostal k informacím od zesnulého bývalého politického vězně Miroslava Kopta, který se před listopadem 1989 zabýval činností skautingu a v rámci této činnosti se seznámil s Jiřím Langem, kterého bohužel pod záštitou Konfederace politických vězňů přivedl až do služeb BIS. Miroslav Kopt zpočátku Jiřímu Langovi bezmezně věřil a to bylo také příčinou, že se jím nechal ovlivnit, což vyústilo mimo jiné až v mé zatčení v r. 2001. Po několika letech se Miroslav Kopt na konkrétních příkladech postupně přesvědčil, že Jiří Lang ho využil, či spíše zneužil, ke svým podlým, vládou ČSSD řízeným hrátkám, které se nakonec prokázaly nejen při mém zatčení, ale i následným vazebním vyšetřováním a celkovým zproštěním z veškerých obvinění, kterých byl Jiří Lang významnou součástí. Jsem přesvědčen, že Jiří Lang by dnes nemohl být ve vrcholných pozicích bezpečnostního aparátu ČR, kdyby byl můj tehdejší soudní proces přístupný veřejnosti. Když se Miroslav Kopt dozvěděl některé podrobnosti z mého utajovaného soudního procesu, kde Jiří Lang byl jedním z klíčových svědků obžaloby a celkového výsledku tohoto soudního procesu, tak se pokoušel kontaktovat Jiřího Langa s tím, že jej tento podvedl a zneužil ke svým podlým zájmům. Jiří Lang již s Miroslavem Koptem nechtěl o mé mediálně známé soudní kauze hovořit a de facto se k němu otočil zády. Až tehdy poznal Miroslav Kopt kdo je Jiří Lang a jak se nechal ovlivnit a v řadách KPV tím napomáhal k přípravám na mé zatčení, potlačení nesouhlasných názorů s mým uvězněním a dalším reakcím s tím spojených. Bohužel Jiří Lang je doposud zakonzervován na pozici ředitele NBÚ, nikomu nevadí, že tento člověk, díky své touze udržet se ve vrcholných pozicích bezpečnostního aparátu a své podlé povaze, zapříčinil celou řadu neobjasnění několika závažných trestných činů majících charakter terorismu a extrémismu v souvislosti s napojením na KSČm a ruské tajné služby. Jiří Lang z tohoto důvodu nemá zájem o nějaké své zviditelnění. A totéž platí také o celém NBÚ, o kterém se prostě nikde moc nemluví. Domnívám se, že Jiří Lang si své utajení dobře hlídá, neboť si je vědom, jaké by to pro něj v opačném případě mohlo mít důsledky. Jsem překvapen tím, jak málo občanů ví, že nějaký NBÚ vůbec existuje. Zde je nutno zmínit, že tato důležitá instituce prověřuje důvěryhodnost občanů, kteří např. pracují a nebo mají zájem o práci ve státních sférách, mají styk s utajovanými skutečnostmi. NBÚ také každý rok z rozpočtu spotřebuje značné finanční částky a už z titulu svého poslání by tato instituce měla být řízena osobou, která skýtá záruky. V tomto případě je však snadno prokazatelné, že tomu tak není. Na základě svých zkušeností, získaných po dobu téměř deseti let jako důstojník FBIS/BIS, se domnívám, že Jiří Lang může z titulu své funkce do jisté míry ovlivňovat i činnost současného ředitele BIS Michala Koudelky, neboť Lang byl svého času jeho nadřízeným a je o něm známo, že dovede zneužívat citlivé a kompromitující informace k vlastní potřebě a především k upevnění svých pozic. Z tohoto důvodu považuji současného ředitele NBÚ Jiřího Langa za významné bezpečnostní riziko a na základě výše uvedených informací v rámci svých možnost před ním zde varuji. Především v řadách politických vězňů a těch, kteří poznali zločinné praktiky komunistického režimu, převládá názor, že jsme se s podporovateli tohoto zločinného režimu nevyrovnali. A právě i od toho je zde NBÚ, aby např. nedal bezpečnostní prověrku osobám v řadách justice, PČR a v dalších společensky a ekonomicky citlivých oblastech, takovým, kteří komunistický režim podporovali, postavili na něm svoji kariéru a těm, kteří by rádi návrat starých pořádků. Vladimír Hučín, bývalý důstojník BIS, válečný veterán 3.odboje a předseda KPV Přerov
0