K rozhodnutí Ústavního soudu ve věci restitučních nároků uplatněných paní Zdenou Mašínovou

Konzervativní stranaKonzervativní strana vítá rozhodnutí Ústavního soudu ve věci restitučních nároků uplatněných paní Zdenou Mašínovou na rodinný statek, byť je zveřejněno až čtrnáct let od nabytí platnosti zákona č. 229/91 Sb. Konzervativní strana však považuje tuto šanci na získání komunisty zabaveného majetku za zbytečně komplikovanou. Konzervativní strana navrhovala přímější a rychlejší cestu k vyřešení tohoto citlivého, a zejména nedůstojného problému tak, že by Vláda České republiky ukradené věci přeživším vydala zvláštním výnosem, kterým by zároveň ocenila boj členů této rodiny proti nejzrůdnějším totalitním režimům dvacátého století: komunismu a nacismu.

Rozhodnutí Ústavního soudu přesto považujeme za polovičaté. Ve svém odůvodnění totiž naše nejvyšší instance spravedlnosti správně zohlednila hrdinství generála Josefa Mašína, ale vyhnula se spravedlivému zhodnocení protifašistické a protikomunistické činnosti jeho manželky Zdeny, synů Ctirada a Josefa, dcery Zdeny a dalších členů rodiny.

Konzervativní strana považuje za smutné i zarážející to, že dnešní politici se nedokáží vžít do osudů těchto lidí, kteří, vystaveni teroru jmenovaných režimů, navždy ztráceli své blízké a přeživší byli ohrožováni na svých životech.

I LOVE MASINS odvoláním na oficiální uznání III. protikomunistického odboje opětovně vyzýváme Vládu České republiky k ukončení nedůstojného restitučního procesu, a aby v tomto smutném případě vyšla vstříc této rodině hrdých a statečných lidí, vrátila jim komunisty ukradený majetek a v plné míře uhradila jeho aktuální znehodnocení.

Vláda České republiky by měla i v jiných, podobně tristních, případech postupovat obdobně a napravit svými exekutivními rozhodnutími některé nedostatky restitučních zákonů.

Za Konzervativní stranu

Josef Bílek
předseda

1.10.2015Majetek rodiny Mašínových ukradený komunisty je stále zadržován státem
Vládo, vrať majetek Mašínům!
Soudcům nevěřím
Made in California
Jsou tři kategorie – odboj, odpor a dissent
Usnesení Evropského parlamentu 'O svědomí Evropy a totalitě'
Ti, co měli odvahu – úcta a dík účastníkům III. odboje
● Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Dědění se zaručuje. Listina základních práv a svobod
Zákon 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku a jeho doplněk
Zákon 480/1991 Sb. o době nesvobody
Zákon 198/1993 Sb. o protiprávnosti komunistického režimu
Zákon 262/2011 Sb. o účastnících odboje a odporu proti komunismu


Třikrát hurá!

Dnes ze sebe česká justice smyla část hanby, která ji špiní napříč střídajícími se režimy. Majetek ukradený komunisty generálmajoru Josefu Mašínovi, jednomu z největších hrdinů naší země, získají zpět jeho potomci, Josef a Zdena Mašinovi. Třikrát hurá!

A jak to vlastně začalo?

Před sedmdesáti pěti lety vtrhlo gestapo na lošanský statek rodiny Mašínů s povolením k jeho zabavení z důvodů usvědčení Josefa Mašína z protinacistického odboje. Otec Mašín však v poslední chvíli před svým zadržením, ročním mučením a následnou kulkou do hlavy na popravišti v Kobylisích, převedl veškerý majetek na své děti. Gestapo odešlo s prázdnou. Nikoli však o pár let později soudruzi z KSČ. Ti rodinný statek, na kterém Mašínovi hospodařili přes tři sta let, ukradli a dodnes nevydali.

Když jsem se naposled procházel ruinami statku s kamarádem Ondrou Vetchým, oba jsme měli z té zkázy a nepravosti lesklé oči.

Zdena Mašínová nese celý svůj osud statečně. Tátu, kterého jí zastřelili nacisti, ani mámu, kterou jí umučili k smrti komunisti jí nikdo nevrátí. Díky dnešnímu verdiktu Ústavního soudu se však s nimi bude moci ve vzpomínkách brzy posadit na lavičku, na které s nimi v dětství ráda sedávala. A já...?

Projdu se navráceným statkem, místy, kde vyrůstali se svými rodiči sourozenci Mašínové, bez pocitu zmaru a nenapravitelné křivdy na lidech, kteří se vždy chovali jak se od každého svobodného člověka očekává. Hrdě, rovně, statečně. I za cenu vlastního života.

Bude ještě nějakou dobu trvat než národ zahanbený svou zbabělostí dospěje k úctě před jejich činy. Na pozadí všech křivd a nepravostí, jimiž si jména hrdinů obou odbojů stále prochází, naplňuje mne radostí, že moji vnuci budou jednou nad slavnou kapitolou v hodině dějepisu hrdě prohlásit: "Náš děda byl blízkým přítelem rodiny Mašínů.."

Ziggy Horváth 30.9.2015

0