Moje tristní zkušenosti s očistou státního aparátu od komunistických struktur

Moje tristní zkušenosti s očistou státního aparátu od komunistických struktur

Pridat.euIlustrační foto.

Ve věci mé žaloby na bývalého funkcionáře KSČ, chartistu a ministra vnitra ČR Ing. Tomáše Hradílka je nutno připomenout, že jeho obhajobu proti mé žalobě velmi iniciativně převzal bývalý ministr vnitra JUDr. Tomáš Sokol, který musí skrývat to, že, tak jako Ing. T. Hradílek, i on zakonzervovával=vracel do vedoucích pozic v bezpečnostních složkách bývalé příslušníky StB. Z materiálů Občanské komise, jíž jsem byl v Přerově předsedou, je zřejmé, že se jednalo o nekalé akce, které v několika případech inicioval bývalý ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Novák, který s bývalými příslušníky před listopadem 1989 udržoval přátelské kontakty. Zde je také nutno hledat ty příčiny, které umožnily nepřehledný návrat starých komunistických kádrů do vedoucích pozic státního aparátu. Případ bývalého příslušníka (vyšetřovatele) 3.správy StB pplk. JUDr. Stanislava Plánky je toho jedním z mnoha důkazů.

Jako důstojník BIS jsem byl znám i tím, že jsem u svých rehabilitačních soudů varoval a veřejně kritizoval, že bývalé komunistické struktury se netají s tím, že jejich postupný návrat do exponovaných míst státního aparátu se začne urychlovat nástupem ČSSD k moci. V BIS jsem od počátku působil na problematice politického extrémismu, subverze a dysfunkce státní správy.

V roce 1997 přišla na teritoriální odbor BIS Olomouc pozvánka (viz příloha na konci stránky [↓]) na seminář o práci Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. Tehdejší ředitel TO BIS Olomouc mjr.Ing.Petr Částečka rozhodl, že na tento seminář pojedu já, neboť moje problematika s daným tématem souvisí a já měl o tento seminář zájem. Netajil jsem se, že na přednášejícího budu mít několik otázek, což ředitel BIS Olomouc Petr Částečka kvitoval. Já, ale tušil, že v průběhu semináře může vzniknout problém.

Přednášejícím byl tehdejší ředitel ÚDV Václav Benda. Já jsem měl k některým jeho výkladům výhrady, ale počkal jsem na tu část přednášky, kde bylo možno položit dotazy.

Moje první otázka byla k osobě JUDr. Jiřího Nováka, který byl ministrem spravedlnosti [ve funkci leden 1992 až červenec 1996] a jako takový se dostal i do mého okruhu zpravodajského zájmu, neboť byl znám např. tím, že zachraňoval soudce, kteří byli nejen velmi aktivními komunisty, ale měli za sebou i politické soudní procesy a to mi, nejen jako bývalému politickému vězni, vadilo. Také se v několika případech prokázalo, že tento bývalý ministr spravedlnosti se snažil pomoci bývalým příslušníkům StB a to i těm, kteří rozpracovávali problematiku vnitřního nepřítele. (Tyto informace jsem ale měl již z období, kdy jsem byl předsedou Občanské komise [OK] v Přerově).

Touto svou otázkou a konstatováním k osobě ministra spravedlnosti JUDr. Jiřího Nováka jsem přednášejícího Václava Bendu úplně vyvedl z míry. Prostě přestal mluvit, začal se potit na čele a po chvilce sdělil, že uděláme přestávku, třesoucí rukou si zapálil viržínko a poručil si červené víno(!), které okamžitě donesl tehdejší ředitel školského odboru BIS mjr.RNDr.Petr Zeman. Zde bych upozornil, že jsem si s sebou na seminář vzal listinné důkazy, abych svá opovážlivá tvrzení mohl prokázat. Prostě, po tomto mém vystoupení byl seminář ukončen a přítomný ředitel školského odboru BIS mjr.RNDr.Petr Zeman (pozdější ředitel rozvědky) mi to dal znát s tím, že jsem si toto své dotazování mohl odpustit a že tušil, že moje osoba bude problém.

Není to o mně, ale o násHrdinům se neděkujeK osobě JUDr. Jiří Novák byly získávány negativní poznatky už v době, kdy jsem byl předsedou Občanské komise Přerov. Členem této komise byl i jistý Koch, který byl účasten výslechu s jistým JUDr. Stanislavem Plánkou z VKR (vyšetřovatel 3 správy StB). Plánka chtěl nadále působit u policie [↓] a při výslechu [↓] popíral, že pracoval na problematice vnitřního nepřítele. Od počátku bylo zřejmé, že Plánka lže [↓]. R.Koch byl přítomen pohovoru s Plánkou. Já to řídil, ale proti Plánkovi jsme měli jen slabé důkazy (popsal jsem to ve své knize). Získal jsem svědectví od člověka, který tvrdil, že Plánka se v roce 1988 pravidelně scházel ve vojenském pásmu Libavá na různých oslavách s vysokými hodnostáři armády SSSR.

Krátce po pohovoru s Plánkou byl Koch navštíven ve svém trvalém bydlišti JUDr.J.Novákem, který ho začal přemlouvat, aby se jako člen OK zastal Plánky a jeho zařazení do služeb bezpečnosti, a to do pozice vedoucího odboru vyšetřování. Kocha tato schůzka natolik rozrušila, že dostal infarkt [↓].

Později bylo dalším členem OK zjištěno, že JUDr.J.Novák na Kocha vyvíjel nátlak. Bohužel bylo následně zjištěno, že Koch, když byl ve vyšetřovací vazbě StB v Ostravě, tak po předem připravené provokaci byl získán ke spolupráci s StB pod krycím jménem Karel (viz záznam [↓] z ABS). Tato provokace spočívala v tom, že mu dali na celu dva morálně zvrácené a brutální kriminálníky a ti ho natolik tyranizovali, že Koch nakonec, po několikaměsíčních útrapách, spolupráci podepsal (kopii jeho svazku mám, provokaci a získání ke spolupráci spoluorganizoval příslušník StB Zdeněk Vincenec). Koch, ještě než zemřel, tak mi sdělil, že JUDr.Novák mu pohrozil, že zveřejní jeho spolupráci s StB, pokud Plánka bude z řad tehdejší bezpečnosti vyřazen. Koch tyto své neblahé zkušenosti popsal i dalšímu členovi OK a ten je sepsal a v dopise mi je poslal [↓]. Ke Kochovi bylo dále zjištěno, že JUDr. Novák mu také naznačil, že bude zveřejněno i jeho členství za války v Kuratoriu. Podle důkazů, které mám [↓], tam byl instruktorem. Koch se mi opakovaně přiznal, že na něho byl činěn nátlak s tím, aby Plánka prošel. Když odporoval, tak na něho vytáhli spolupráci s StB a také Kuratorium. Já se tenkrát musel hodně ovládat, abych nepoužil některý ze svých prostředků, a to i z toho důvodu, že zlomení Kocha ke spolupráci ve vyšetřovací vazbě StB Ostrava organizoval kpt. Zdeněk Vincenec a odsouzen [↓] byl JUDr.Jaroslavem Filipským - to je ten soudce, co mne odsoudil za to, že jsem v r. 1971 měl dlouhé vlasy a triko s nápisem Led Zeppelin. Co lidí tenhle soudce dostal od roku 1970 do kriminálu...

Já jsem tyto zkušenosti zpracoval hned po svém nástupu k FBIS a JUDr.Jiří Novák se stal předmětem (nejen) mého operativního zájmu na problematice subverze a dysfunkce státní správy. Případů, kdy JUDr.Novák kryl a protěžoval bývalé příslušníky StB, nebo soudce s výrazně komunistickou minulostí a účastí na politických procesech, bylo více. Problém nastal, když byl v Praze na ministerstvu spravedlnosti u JUDr.Nováka nalezen odposlech. To byl veliký skandál. Ovšem díky tomu odposlechu bylo zjištěno například to, že JUDr.Novák zneužíval služební vozidlo k tomu, že z Přerova do Prahy (a zpět) opakovaně převážel bývalou předsedkyni KSČ na Okr. soudě v Přerově s.JUDr.Zuzanu Geroldovou, jejího manžela plk. JUDr. Jiřího Gerolda (bývalého zástupce náčelníka VKR vojenského letiště) a další podařené soudruhy, samozřejmě i soudruha z VKR JUDr.S.Plánku. No prostě odposlechy i jinak prokazovaly, že JUDr.Novák je vysoké bezpečnostní riziko. Ovšem mělo to jistý háček v tom, že ty odposlechy nikdo nepovolil a také se k odposlechovému zařízení nikdo neznal.

Když jsem potom v pondělí přišel do práce, tak už mi ředitel TO BIS Olomouc Petr Částečka hlásil, že jsou na moji osobu stížnosti, že jsem prý narušil seminář o ÚDV a tak pod. Já jsem popsal své vystoupení na semináři a dá se říct, že jsme se tomu s ředitelem Petrem Částečkou i zasmáli. Ovšem po několika dnech se to opět začalo řešit, neboť na semináři přítomní pracovníci BIS mjr.František Stárek a mjr.Miroslav Kopt (člen KPV) a někteří další sepsali nějakou stížnost-zápis s tím, že jsem narušil seminář Václava Bendy. Do věci se vložil i Jan Princ a další vedoucí představitelé BIS. Bylo mi vytýkáno, že mám z minulosti tak zvané zbytkové tresty za zbraně, použití výbušnin a za další trestné činy a že nemám čistý rejstřík trestů a že tedy nesplňuji základní předpoklad pro práci v BIS. Já jsem musel neustále (až do r.2005) čelit problémům z toho, že jsem měl zbytkové tresty.

Těm, co napsali stížnost a měli výhrady k mému počínání, v žádném případě nešlo o věc, ale jen a jen o jejich působení a setrvání v BIS, neboť ČSSD již získávala pozice a oni chtěli na svých místech setrvat, a to za každou cenu. Ovšem to jsem začal chápat až v době, kdy jsem se stal z iniciativy vlády ČSSD pod vedením premiéra Miloše Zemana předmětem operativního zájmu [↓] několika policejních týmů a Odboru vnitřní bezpečnosti BIS v rámci šetření doposud neobjasněných bombových útoků, které byly organizovány tak, abych byl nakonec obviněn jako údajný pachatel z těchto závažných trestných činů a odstraněn z BIS, což se nakonec podařilo.

Bohužel se krátce po mém zatčení podařilo odstranit z BIS i zmíněného a statečného ředitele BIS Olomouc Petra Částečku za to, že prohlásil do medií, že nejsem pachatelem bombových útoků a že jsem byl nejlepším pracovníkem BIS Olomouc [↓]. Nutno zdůraznit, že plk.Ing.Petr Částečka byl, tak jako já, kritický k pronikaní bývalých komunistických struktur do státní správy.

Tenkrát jsem ještě netušil, že po letech na post premiéra ČR může dosednout dlouholetý konfidet StB a nomenklaturní kádr KSČ Ing.Andrej Babiš.

Občas jsem dotazován, zda nelituji svých postojů za které jsem byl po téměř deseti letech z BIS vyhozen, opět zatčen, rok vazebně vyšetřován a téměř 5 let tajně souzen. Já na takové otázky odpovídám, že na celé věci mi vadí především to, že někteří tak zvaní disidenti, jako je František Stárek, Jan Princ, František Bublan a mnozí další, si v zájmu zachování svých velmi dobře placených pracovních pozic u BIS nechali přerazit páteř, spolupracovali na mém odstranění z BIS a následném zatčení místo toho, aby se proti narůstajícímu zlu postavili a takto se alespoň pokusili zastavit nástup komunistických exponentů do nejvyšších pozic státní správy.

Už tenkrát, v době, kdy jsem působil jako předseda OK Přerov, tedy do konce září r. 1991, jsem měl velké výhrady k osobě někdejšího ministra vnitra ČR Ing.T.Hradílka [ve funkci červen až listopad 1990], který pomohl JUDr.J.Novákovi do politiky ač věděl, co je Novák zač. Když Hradílek z ministerstva vnitra ČR odešel, tak jeho nástupce JUDr.T.Sokol [vystřídal Hradílka, ve funkci do července 1992] se zasadil, že Plánku opět vzali do služeb policie, a to i proti rozhodnutí OK. Po nástupu k FBIS jsem tyto a podobné praktiky tehdejšího min. spravedlnosti JUDr. Jiřího Nováka a min. vnitra JUDr. Tomáše Sokola zpravodajsky rozpracovával. Těchto případů u obou jmenovaných bylo mnohem víc.

Bylo signifikantní, že ÚOOZ a další policejní složky v mém trvalém bydlišti v r. 2001 zabavovaly právě dokumenty, které se týkaly OK a které prokazovaly výše uvedené informace. Po nástupu ČSSD k moci jsem tušil, že může dojít k vpádu policejních složek do mého bytu a k dalším nezákonnostem a tak jsem celou řadu těchto písemností [↓] - [↓] - [↓] - [↓] dobře ukryl na jiných místech.

Pokud bych nebyl za svoji protikomunistickou činnost oceněn statusem válečného veterána 3.odboje, tak bych asi dnes uznání vrátil s tím, že nechci být zařazen s takovými "odporáři" jako je František Stárek, Jan Princ a jim podobní, jako je např. 'užitečný idiot' Ing.Tomáš Hradílek.

Vladimír Hučín

PřílohaVelikost
Zdenko-Koch-kryci-jmeno-Karel.jpg70.54 KB
19440112_kuratorium-personalni-dotaznik-zdenko-koch.pdf326.43 KB
19720125_rozsudek-zdenko-koch.pdf692.28 KB
19910110_dopis-kpv-prerov-ov-vb-planka.jpg51.48 KB
19910115_dopis-os-vb-prerov_ok-prerov-planka.jpg112.58 KB
19910124_zprava-ok-o-veci-koch-planka.jpg94.19 KB
19910124_ok-prerov-opet-zamitla-zadost-planka.jpg120.63 KB
19910224_zdenko-koch-rezignace-z-ok-prerov.jpg125.49 KB
19910325_dopis-organizaci-ministru-vnitra-tomas-sokol.jpg112.51 KB
19910419_dopis-roucek-predseda-ok-hucin.pdf229.94 KB
19910611_dopis-ok-ostrava-ministru-vnitra-tomas-sokol.jpg111.72 KB
19910620_dopis-sdruzeni-vojenska-obroda-ministru-vnitra-tomas-sokol.jpg75.64 KB
19970325_pozvanka-na-prednasku-bis-vaclav-benda.jpg137.24 KB
20000120_sluzebni-hodnoceni-bis-vladimir-hucin.pdf449.64 KB
20000831_prodlouzeni-povoleni-k-odposlechu-soudce-vlasak.pdf260.61 KB
0