Vánoční projev zákeřného a falešného Miloše Zemana


Pridat.euDne 26.prosince, tedy ve vánoční den svatého Štěpána, měl v televizi projev dosluhující prezident Miloš Zeman. Ve svém projevu mimo jiné vyjádřil až servilně nápadně obdiv ke státu Izrael. Za svého působení v FBIS a BIS jsem se výrazně zabýval i problematikou antisemitismu a to je také důvod, proč zde reaguji. Za dobu svého působení v FBIS a BIS jsem měl možnost se opakovaně přesvědčit, že Miloš Zeman je falešný a zákeřný tvor. Přece jen jsem si musel připomenout, jak se opakovaně scházel v Ostravě-Porubě na zámku fanatického komunisty, antisemity a konfidenta KGB a StB Epanastatise Prusalise s exponenty antisemitismu z řad spolupracovníků nejen StB, ale i KGB. Falešnost a podlost Miloše Zemana nezná mezí a je třeba mu soustavně nastavovat zrcadlo. Nelze snižovat závažnost toho, že Miloš Zeman byl při svých opakovaných návštěvách sídla konfidenta StB a KGB Prusalise pod vlivem alkoholu, ale v té době o které se zmiňuji, byl především předsedou vlády ČR a já jsem jen nemohl pochopit, jak on může takové prostředí proruských kolaborantů ve funkci premiéra vlády navštěvovat, a to i za přítomnosti osob z řad konzulátu Ruska, tedy příslušníků ruských tajných služeb. Když tenkrát např. Epanastatis Prusalis ve své řeči vychvaloval OOP a jeho vůdce Jasira Arafata, tak Miloš Zeman se vším souhlasil. Toto a podobná shromáždění jsem měl vždy vetšinou agenturně podchycené, a to byl také jeden z důvodů, proč jsem před svým zatčením, ale i po svém zatčení v r. 2001 odmítl splnit rozkaz a nevydal své zdroje svým nadřízeným, jako byli třeba Jiří Růžek, Jiří Lang a Stanislav Vrána, které jsem považoval za bezpečnostní rizika, a kterým šlo jen a jen o to udržet se ve svých vedoucích pozicích. V září r. 2018 byl Miloš Zeman v Přerově a já, i po překážkách záměrně způsobených jeho příznivci, které měly zabránit mému projevu, jsem přece jen měl možnost ho konfrontovat s tím, zda navštěvoval sídlo komunistického radikála a antisemity Epanastatise Prusalise. Zeman na tuto moji otázku dokonce před svými příznivci odpověděl, že Epanastatis Prusalis byl milý člověk a tak pod. Po této odpovědi jsem chtěl ještě Zemana konfrontovat se skutečností, že Prusalis byl zavilý antisemita a jak tedy může mít takové kamarády. Při pokusu o tuto otázku mi již byl ale odebrán mikrofon. Tedy já tímto varuji před Milošem Zemanem s tím, že on si je vědom vlivu státu Izrael, a tak se snaží vzbudit dojem, že je jeho zastáncem. Vychvalování Izraele je jen jeho falešná póza, která dokazuje jeho záludnost. Já to tvrdím na základě svých letitých zkušeností z období, kdy jsem pracoval jako operativní důstojník BIS na problematice extrémismu. Těchto poznatků o Miloši Zemanovi příležitostně využívám i jako pověřený správce židovského hřbitova v Přerově, kde při návštěvách občanů tohoto pietního místa na toto téma zavádím řeč s cílem varovat občany před osobou Miloše Zemana. To, že Miloš Zeman dostal od představitelů státu Izrael vyznamenání považuji za výsměch, ale na druhé straně nutno "ocenit" záludnost, které je Miloš Zeman schopen. Za období mého působení v kontrarozvědce bylo dostatek možností a informací, které při správném využití mohly zamezit zvolení Miloše Zemana do pozice předsedy vlády ČR. Bohužel, strach o místa a tehdejší zločinné praktiky ČSSD, vedly vedoucí pracovníky BIS k tomu, že raději strčili hlavu do písku, což jim umožnilo udržet se na svých pozicích. K tomuto tristnímu stavu přispělo i tehdejší postavení Jaroslava Bašty, který svým vlivem de facto kryl zločinné praktiky krajní levice, a to v souvislosti s aktivitami ruských tajných služeb. Je to horší o to, že se této hanebné role zhostili i někteří bývalí disidenti, kterým setrvání na svých místech bylo milejší, než nějaký vyšší princip mravní. Zde je ale nutno zmínit i zářnou výjimku, a to osobu tehdejšího ředitele TO BIS Olomouc Petra Částečku, který, ač věděl, že riskuje své postavení, sdělil do medií své stanovisko k dané situaci a za pár dní na to byl z BIS odstraněn. Tento případ byl následně v BIS po řadu let využíván jako varování těm, kteří by v BIS projevili zájem upozornit na takové a podobné případy, jako byla osoba Miloše Zemana a jeho proruské aktivity, které po řadu let prováděl se svou, bezpečnostně neprověřenou, skvadrou. Vladimír Hučín
0