František Bublan dostal za své levoty trafiku?

František Bublan dostal za své levoty trafiku?

Pridat.euDoplněno 6.8.2019   (Opravdu špatný) vtip roku. Ilustrační foto ze sargofágu ÚSTR.

Odpovědnost Fratiška Bublana a spol za neobjasnění teroristrických útoků jsem schopen dokázat
V knize "V.Hučín, není to o mně, ale o nás" jsem dostatečně popsal negativní roli F. Bublana v BIS
Velice bych varoval před rétorikou někdejšího pracovníka BIS Františka Bublana
František. Bublan zahájil kriminalizaci Hučína ze strany BIS a inicioval jeho uvěznění
To, co se po nástupu sociálních demokratů dělo, to byla hrůza
O Bublanovi jsem zveřejnil celou řadu závažných a negativních informací
ČSSD se bojí důkazů z dob komunismu
Raketový postup Františka Bublana v BIS byl spojen s jeho veřejným uznáním autority Miloše Zemana

Nevím co bych ještě sdělil k osobě tohoto bývalého vedoucího pracovníka BIS, ředitele civilní rozvědky a ministra vnitra ČR. O jeho osobě jsem toho na základě svých osobních zkušeností z BIS napsal dost, ale že se se svojí nekalou minulostí dostane i do Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, tak to bych nečekal.

Můžete lehce namítnout, že jsem v té věci podjatý, neboť Bublan zastavil moje působení v týmu Výbuch, hatil veškeré zpravodajské aktivity, které prokazovaly že KSČM se podílí na bombových útocích, ale nakonec to všechno víte. Po mém zatčení nastoupil do vedení rozvědky a potom šel dělat ministra vnitra. František Bublan ale má značný podíl na nefunkčnosti BIS a to v době, kdy bylo zřejmé, že bude vládou ČSSD využíván k nekalým cílům.Není to o mně, ale o nás

Byl to on, který v BIS mařil veškeré aktivity, které mohly objasnit např. účast KSČM na bombových útocích. Stále dobře si pamatuji jeho tvrzení, že je nutno KSČM vnímat jako parlamentní stranu a že to je také důvod k tomu, že nelze v jejích řadách hledat pachatele a iniciátory těchto závažných trestných činů.

Několikrát jsem měl, např. v Holešově, možnost sledovat Františka Bublana při operativní akci v záležitosti extrémismu, ale jeho neschopnost a strach byly příčinou jeho naprosté neúspěšnosti v dané problematice. Tuto jeho neúspěšnost musel dokonce svého času řešit i bývalý ředitel BIS Stanislav Devátý, sice nemohl prokázat, že František Bublan si nechce pálit prsty a nebo je tak neschopný, ale jak jinak si to vysvětlit? Jednalo se o akci, která se týkala aktivit pracovníků konzulátu Ruska ve vztahu s jejich kontakty na členy krajně levicových organizací. Tehdy František Bublan nejen že o akci ani netušil, ale na celé věci bylo nejhorší to, že o této závažné aktivitě pracovníků ruského konzulátu ani nechtěl nic vědět.

Bublana jsem od počátku považoval za člověka, který upřednostňuje své postavení a byl pro tyto své zájmy schopen se spojit s těmi, kde tušil vliv a moc. Také jsem měl možnost se seznámit s okolnostmi jeho působení v Chartě 77. Bylo mi vždy podezřelé, že se k němu StB chovala velmi ohleduplně a na to jsem si často vzpomněl v situacích, kdy on rozhodoval v BIS vždy ve prospěch těch, kteří postavili svoji kariéru na kolaboraci s předlistopadovým režimem. Jeho cesta do vysokých postavení byla postavena na mimořádné přizpůsobivosti a to i za cenu kdy věděl, že se stává součásti zločinného spolčení.

On se pro zájmy ČSSD hodil především proto, že nikomu nevadil. To byla jeho deviza a tak se nelze divit tomu, že zastavoval v rámci svých možností veškeré zpravodajské aktivity, které ohrožovaly zájmy KSČM, ale i ČSSD a také těch, kteří měli namířeno pracovat pro zájmy tehdejší ČSSD.

Když tenkrát v r. 2000 přijel Bublan do BIS Olomouc a dovezl to "ukončení pověření", tak věděl, že byl stanoven okruh důvodně podezřelých pachatelů bombových útoků z řad KSČM a jejich sympatizantů, kteří nezákonně přechovávali výbušniny, krátké i dlouhé kulové zbraně, pocházející ze skladu Lidových milicí z Přerovských strojíren a z dalších podniků. Bublan se očividně bál toho, že bude do věci jako vedoucí operativního odboru zaangažován.

V té době projevoval až přehnanou oddanost ČSSD a tehdejšímu premiérovi Milošovi Zemanovi, ač věděl, že Miloš Zeman se stále více pohybuje v prostředí bývalých spolupracovníků StB a dalších exponentů z řad KSČ. O akci Miloše Zemana ve věci zneužití BIS proti Markétě Regecové věděl, stejně tak i o dalších nekalých aktivitách, jako např. o mimořádně přátelských vazbách Miloše Zemana na komunistického extrémistu Epanastatise Prusalise a na pracovníky ruského konzulátu.

Bublan už tenkrát byl informován, že se s ním počítá do pozice ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) a proto dělal vše, aby se tam dostal a neměl problémy.

V dané situaci pro něho nebyl problém zjistit, že já nejsem pro tehdejší vedení BIS a následný politický vývoj žádoucí, a tak se iniciativně zhostil podlého úkolu, jak znemožnit vyšetřování doposud neobjasněných bombových útoků.

Při předávání "ukončení pověření" došlo i na moje opakované připomínky k bezpečnostním prověrkám, kdy jsem po řadu let upozorňoval (i na základě listinných důkazů), že konkrétní osoby z řad vedoucích pracovníků PČR, státních zástupců a soudců by neměly na svých pozicích pracovat, neboť jsou bezpečnostním rizikem. To vše ale jen přispělo k urychlení mého následného zatčení.

Prostě zvolení Františka Bublana do řad ÚSTRu považuji za skandální a doufám, že ostatní členové si uvědomí, koho mezi sebou mají a zařídí se podle toho.

Působnost Františka Bublana v řadách ÚSTRu považuji za výsměch této instituci a řekl bych i za plivnutí do obličeje těm, kteří proti komunistickému režimu skutečně bojovali.

Na druhé straně jsem rád, že do ÚSTRu byl zvolen historik, ředitele odboru pro válečné veterány Eduard Stehlík, který se mimo jiné otevřeně zastává i protikomunistického odboje bratří Mašínů.

Vladimír Hučín - válečný veterán 3.odboje, předseda KPV PřerovPřipomeňme si osobu Bublan:

Bubliny lží
Vladimír Hučín ke komentáři Františka Bublana
Bublan zastavil v roce 2000 vyšetřování bombových útoků na Přerovsku
V bezpečnostních službách mi nebylo špatně
Probíhaly tvrdé souboje muže proti muži.
Lži Bublana a Paroubka: policie zasáhla na pokyn státního zástupce
Bublan: V zásadě byl ten zásah oprávněný, byl nezbytný
Bubblan: Jsem přesvědčen, že postup policie byl správný
Senátní branný výbor konstatoval, že policejní zásah proti účastníkům CzechTeku byl nepřiměřený
Ministr vnitra Bublan se rozhodl atmosféru po technopárty využít i pro zpřísnění legislativy
Tam, kde se chtěl zabít nacista a kolaborant, dnes sedí Bublan
František Bublan je 8. nejméně liberální senátor ve volebním období 2012-2018
Bublan měl rezignovat už dávno
František Bublan: Průjezd kolony USA rozděluje národ
Na co nám ty restituce budou?
Je pravdou, že jste na studium katolického semináře byl vyslán komunisty a choval se tam jako zpravodajec?
Upřímně říkám, že nevěřím, že spíte tak dobře, jak uvádíteVIDEO: Bublan: Svazky StB o něčem vypovídají

VIDEO: Žáček: Sociální demokraté se mě ptali, jestli je v archivu něco o Andreji BabišoviFrantišek Bublan 17.9.2017: Je běžné i ve světě, že někdo je podezřelý a potom se prokáže jeho nevina.
František Bublan 2.7.2012: [Vladimír Hučín] Byl sice rozhodnutím soudu zproštěn všech obvinění, neboť nebylo prokázáno, že by ty výbuchy dělal on, což ale neznamená, že je nedělal, jenže se to zkrátka neprokázalo.
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. známý jako LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD, článek 40, odst. (2): Každý, proti němuž je vedeno trestní řízení, je považován za nevinného, pokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu nebyla jeho vina vyslovena.


Petr Blažek: Kozel zahradníkem
Dnes byl František Bublan (ČSSD) zvolen poslanci jako kandidát do Rady ÚSTR. Potvrdit ho musí ještě za dva týdny senátoři. František Bublan v roce 2007 patřil mezi 57 poslanců ČSSD a KSČM, kteří podali k Ústavnímu soudu České republiky návrh na zrušení zákona, na jehož základě ÚSTR vznikl. Nyní kandiduje do nejvyššího orgánu instituce, kterou opakovaně označil za zbytečnou a snažil se dokonce o její zrušení. Nese také spoluodpovědnost za velmi špatné a nesystematické zpřístupňování archivních dokumentů StB v době, kdy stál v čele civilní rozvědky a poté byl ministrem vnitra. Prosazoval také do Rady ÚSTR kandidáty ČSSD, kteří se podíleli na velkých personálních a koncepčních změnách před několika lety. Napíšu všem senátorům a požádám je, aby zvážili svou volbu. Je přece naprosto absurdní, aby na ÚSTR dohlížel člověk, který se tolik snažil o jeho zrušení.


VIDEO 2013: F.Bublan a ČSSD obhajují puč v ÚSTR


VIDEO 2019: Františkovi Bublanovi bylo mnohdy fyzicky tak, jako je nám teď


Připomeňme si historii ÚSTR:

Zákon č. 181/2007 Sb. o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek
Rada ÚSTR
Výroční zprávy Ústavu pro studium totalitních režimů
Otevřený dopis radě Ústavu pro studium totalitních režimů
Petr Uhl: ÚSTR by měl být opravdu zrušen
Představme jednotlivé extrémní levičáky a aktéry puče v ÚSTRu
Je Šustrová bílým koněm?
Hermanovo odvolání z čela ÚSTR bylo nezákonné
Odboráři vyzvali radu ÚSTR, aby dodržovala zákon a neobcházela jednací řád
Zaorálek (ČSSD) zablokoval projednání žaloby odborářů ÚSTR
Úspěšně znormalizovaný Ústav pro studium totalitních režimů
„Nový plášť“ budovy ústavu pro studium totality vyšel daňového poplatníka zatím na skoro 60 miliónů bez DPH. A ÚSTR je stále v nájmu u cizích
Vedení proinvestovalo desítky miliónů za rekonstrukci, ale sídlo musí nakonec skoro celé zbourat
Jak se zbavit nepohodlné svědkyně, která promluvila o možné trestné činnosti na ÚSTR? Ředitel ji odvolal z funkce
Policie se zajímá o předraženou rekonstrukci Ústavu pro studium totalitních režimů
Srp nemůže být členem rady ÚSTR, postavili se senátoři Zemanovi
Lenka Procházková nebude členkou rady Ústavu pro studium totalitních režimů
Rada ÚSTR porušuje zákon
Ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů ustál hlasování o odvolání
Padesát kritických poznámek - otevřený dopis Radě ÚSTR
Ústav pro studium totalitních režimů po 10 letech...
Politika ČSSD se blíží politické pornografii
VIDEO 2009: Zrušení Ústavu pro studium totalitních režimů


VIDEO 2013: Co myslíte, došlo v ÚSTR k levicovému puči nebo nedošlo?


VIDEO 2014: Debata s kandidáty na post šéfa ÚSTR


VIDEO 2018: Záznam diskuse: Role Ústavu pro studium totalitních režimů


VIDEO: Jiří Padevět, kandidát, který neprošel


VIDEO: Eduard Stehlík o ÚSTR a totalitě (odpověď na výše položenou otázku 3:23)„Čím více známe svoji minulost, tím lépe jsme připraveni na budoucnost.“ - Theodore Roosevelt


0