Hraný smutek vysokých zpravodajských důstojníků za gen. Radovana Procházku?

Hraný smutek vysokých zpravodajských důstojníků za gen. Radovana Procházku?

Pridat.euKrysa. Ilustrační foto Wikimedia Commons.

[ Doplněno 2.8.2020 ]   Říká se, že o mrtvých jenom v dobrém, ale já nejsem toho názoru.

Dnes byl pohřeb gen. Radovana Procházky, který po r. 1989 pracoval jako ředitel Vojenského zpravodajství a media přinesla několik postřehů z pohřbu, např. o tom, kdo všechno tam přišel a jak na něj budou vzpomínat.

Já také budu vzpomínat... především asi na to, jak tento někdejší ochránce bývalých příslušníků StB (3.správy StB) dělal vše pro to, abych byl v r. 2001 zatčen, propuštěn z BIS a pokud možno na mnoho let uvězněn a také vyloučen z Konfederace politických vězňů ČR (KPV-ČR). Připomínám, že po roce mého vazebního vyšetřování a po téměř 5.letech procesu utajovaného před veřejností jsem byl soudy zproštěn veškerých obvinění a od Ministerstva obrany ČR jsem obdržel statut válečného veterána. Moc nechybělo a gen. Radovana Procházku z toho už tenkrát málem trefil šlak, neboť on měl, Konfederace politických vězňůjako člen KPV, značný vliv na tehdejší vedení KPV a při jedné akci KPV veřejně prohlásil, že vše kolem případu Vladimíra Hučína je tajné a že každý normální člověk když uslyší jméno gen. Radovan Procházka, tak smekne!

Tento generál má ale ještě jednu významnou zásluhu, a to, že se nepodařilo objasnit ani jeden bombový útok v Přerově!

zpravodajciDíky němu a celé řadě jeho kompliců, jako např. tehdejšímu řediteli BIS Jiřímu Růžkovi, se podařilo zrušit veškeré zpravodajské aktivity proti krajně levicovým exponentům napojeným na pracovníky ruských tajných služeb. To vše se událo po nástupu Miloše Zemana do pozice premiéra vlády ČR a také tato vláda iniciovala moje zatčení.

Tedy já bych na pohřbu gen. Radovana Procházky očekával i čelné představitele KSČM, Klubu českého pohraničí a dalších podobných zločineckých, krajně levicových uskupení, včetně pofiderního spolku Svazu bojovníků za svobodu.

Díky gen. Radovanovi Procházkovi se nepodařilo prokázat, že za doposud neobjasněnými teroristickými útoky v letech 1997-2001 stály především komunistické struktury velmi těsně napojené a řízené osobami s prostředí ruských tajných služeb.

Dovolil bych si proto KSČM doporučit, aby zapálili svíčku pro gen. Radovana Procházku, neboť kdyby se podařilo prokázat, že KSČM měla podíl na zorganizování teroristických akcí v Přerově, držení výbušnin a zbraní, tak by se tato strana s vazbami na ruské tajné služby mohla s působením v současné politice na parlamentní úrovni rozloučit.

Závěrem bych dodal, že současný ředitel Vojenského zpravodajství gen. Jan Beroun byl mnou loni v Čáslavi varován před gen. Radovanem Procházkou, který byl mimo jiné znám i tím, že krátce po r. 1989 chtěl budovat a obnovovat bunkry a další vojenské pevnosti proti Německu(!)

Jsem toho názoru, že gloriola gen. Radovana Procházky byla uměle budována a je nutno podívat se na jeho zásluhy ze všech úhlů, a to důkladně.

Vladimír Hučín - válečný veterán 3.odboje, předseda politických vězňů v Přerově.

Doplněno:

Už tenkrát, když jsem v první polovině 90.let přinášel zprávy o nekalých praktikách Svazu bojovníků za svobodu a jejich kontaktech na pracovníky konzulátů Ruska, se Procházka rozčiloval, neboť on byl jeden z čelných představitelů této kryptokomunistické organizace.

Já byl v roce 2001 z BIS na hodinu propuštěn, následně zatčen, rok vyšetřován ve vazbě a téměř 4 roky tajně souzen.

Rodina po zesnulém gen. Radovanovi Procházkovi by dle mého názoru vyznamenání od bývalého konfidenta StB Andreje Babiše měla přijmout, neboť zesnulý gen.Radovan Procházka má výrazné zásluhy např. o to, že činnost současné KSČm nebyla pozastavena, neboť v době, kdy bylo možno prokázat přímou účast současných a bývalých exponentů KSČ-KSČm na organizování a provedení série bombových útoků v Přerově se tento vedoucí pracovník Vojenského obranného zpravodajství spolu s bývalým ředitelem BIS Jiřím Růžkem a s dalšími zasadili o zastavení zpravodajských operací na zločinné činnosti KSČM.

Vyšetřující tým Výbuch a vedoucí představitelé odboru speciálního odboru PČR, justice a další se obávali protestů, které by mohla KPV organizovat proti mému zatčení a obvinění. R.Procházka tyto aktivity paralyzoval. Byl to on, který na sebe vzal odpovědnost a v řadách vedení KPV přesvědčil, že já jsem bombové útoky spáchal, a že to výrazně poškodí celou KPV. Vystupoval při tom jako ředitel ÚOÚD a ÚZSI.

Procházka s tehdejším ředitelem BIS Růžkem a spol. byli opakovaně na jednání s vedením KPV. Tam vedení KPV natolik zpracovali, že Drobný, Kavalírová a spol byli natolik ochočení, že sepsali vše co chtěli a Drobný - právník(!) to dokonce podepsal jako tajný dokument. Hodně toho na ně prozradil O.Rambousek. On se tam tenkrát nějak dostal a o celé této podlé akci informoval S.Devátého.

Když se obvinění z bombových útoků nedařilo prokázat, tak se gen. Radovan Procházka spolupodílel na dalších vykonstruovaných obviněních a především na utajení celého soudního procesu. Za tyto a další podlosti byl po nástupu ČSSD oceňován, po nástupu tehdejšího premiéra Miloše Zemana si oba jmenovaní upevnili své pozice a vůbec jim nevadilo, že osoby s výraznou komunistickou minulostí se dostávají za pomocí podvodně provedených bezpečnostních prověrek na významné pozice ve státním aparátě.

Procházku si doslova pěstovali pro své potřeby a dnes se mnozí bojí, že to praskne, a že se bude zjišťovat jaké tedy měl v tajných službách zásluhy.

Vláda pod vedením tehdejšího premiéra Miloše Zemana dala BIS pokyn, že musí vyřešit moji osobu. To nakonec veřejně prohlásil i krajský soudce v Olomouci JUDr. Anton Bucheň při zprošťujícím rozsudku.

Je nutno upozornit, že protestní akce na moji podporu se sice podařilo díky Procházkovi zrušit, ale určité skupiny politických vězňů z iniciativy Zdeňky Mašínové, Milo Komínka a dalších se přece jen v Praze a v Brně konaly, a utajení soudního procesu se nakonec podařilo veřejnosti - známým osobnostem narušit.

Proti těmto lidem sice bylo zasahováno PČR a justiční stráží, ovšem celá věc byla v mediích komentována m.j. i poslanci a senátory, viz dokument natočený Martinem Vadasem "Pravdě podobný příběh Vladimíra Hučína".

Procházka byl uměle pěstovaná figura, která spolu s Růžkem vyprodukovala spoustu škody a také především beztrestnost KSČm. Oba, když se cítili ohroženi a měli mnohé vysvětlit, tak se zaklínali utajovanými skutečnostmi.

K osobě gen. Radovana Procházky jsem se opakovaně již před lety vyjadřoval na svých stránkách viz www.vladimirhucin.cz. Tedy kdo jiný, než bývalý konfident StB a nomenklaturní kádr KSČ Andrej Babiš by měl rodině gen Radovana Procházky vyznamenání předat. Současná KSČm by měla zesnulého gen.Radovana Procházku uctívat, neboť nebýt jeho a jeho kompliců, tak by tato extrémistická strana s největší pravděpodobností byla vyřazena.

Je nutno vyhodnotit, že celé to moje sledování od r. 1999 až do mého zatčení, vazební vyšetřování, tajné souzení a nakonec odškodnění stálo mnoho peněz daňových poplatníků a na to je nutno se podívat. Když se tohle téma podaří otevřít, tak bude mnohé objasněno.

0